Kansrijk Woonbeleid

Kansrijk Woonbeleid belicht diverse mogelijke beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Doel van het rapport is om politici en beleidsmakers meer inzicht te geven in de opties en effecten van maatregelen op het functioneren van de woningmarkt op de lange termijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben maatregelen doorgerekend op gebied van de huur- en huurprijsregulering, het domein van de woningcorporaties, hypotheekrenteaftrek, overdrachtsbelasting en  eigenwoningforfait.

Doelmatigheidswinst woonbeleid

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinst opleveren, concluderen PBL en CPB. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren, zonder dat dit ten koste gaat van de overheidsfinanciën.

Maatregelen die op lange termijn de meeste winst opleveren, vergroten op korte termijn echter vaak het risico dat mensen maandelijks moeilijk rond kunnen komen of met hun hypotheek ‘onder water’ komen te staan. Door opbrengsten van hervormingen terug te sluizen naar huishoudens kunnen deze risico’s wel weer worden verkleind.

Reeks Kansrijk Beleid

De reeks Kansrijk Beleid is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De reeks is erop gericht bij te dragen aan een goede onderbouwing van overheidsbeleid. Afhankelijk van het onderwerp worden de delen door een of meerdere planbureaus geschreven.

Kenmerken

Publicatietitel
Kansrijk Woonbeleid
Publicatiedatum
23 mei 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1837