Klimaatenquête: de vragen en antwoorden

10-04-2015 | Publicatie

In het voorjaar van 2012 hield het PBL een enquête onder 1868 wetenschappers op het brede gebied van klimaatverandering, inclusief bijvoorbeeld klimatologie, klimaateffecten en mitigatie. In augustus 2014 zijn de resultaten van deze enquête gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science and Technology (ES&T) onder de titel Scientists’ view about attribution of global warming. De enquête toont aan dat er brede overeenstemming bestaat over de overheersende invloed van antropogene broeikasgassen op de huidige opwarming van de aarde. Deze mate van overeenstemming is het sterkst voor respondenten met meer ‘peer-reviewed’ publicaties.

Het artikel richtte zich op de antwoorden op negen vragen uit een totaal van 31. In het rapport dat nu is uitgekomen zijn de gegeven antwoorden op alle vragen weergegeven. Voor 5 vragen zijn de deze antwoorden onderverdeeld in zeven subgroepen.

Indien resultaten uit het achtergrondrapport elders worden gebruikt, verzoeken wij u te refereren naar dit document, de URL en het hierboven genoemde artikel in ES&T. Als u geïnteresseerd bent in de enquête-data, dan kunt u contact met ons opnemen.