Korenwolfbeleid: van conflict naar synergie tussen natuur en economie

Waar de korenwolf twintig jaar geleden nog geassocieerd werd met doorgeschoten natuurbeleid, is deze bedreigde hamster nu een positief symbool voor het Limburgse landschap. Een belangrijke factor in de omslag blijkt de lerende werkwijze van het korenwolfbeleid.

De lerende werkwijze van het korenwolfbeleid maakte onder meer zichtbaar dat de beheermaatregelen ook voordelen kunnen hebben in de vorm van ecosysteemdiensten als bodemvruchtbaarheid en cultuurlandschap.

Als onderdeel voor het onderdeel ‘Lessen uit het verleden’ van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) van het PBL is er onderzoek uitgevoerd naar het korenwolfbeleid. De resultaten zijn een bouwsteen voor de vraag van NKN hoe natuur en economie elkaar kunnen versterken, onder meer via het agrarisch natuurbeheer. Lees een uitgebreider nieuwsbericht over dit onderzoek naar het de korenwolfbeleid op de website van het Natuurlijk Kapitaal Nederland programma.

Auteurs

Marianne Schuerhoff en Arjan Ruijs

Kenmerken

Publicatietitel
Lessen van twee decennia korenwolfbeleid
Publicatiedatum
3 maart 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1720