Kostenindicatie voor na-isolatie van utiliteitsgebouwen

Deze memo geeft een indicatie van de kosten van schillabelverbeteringen in de utiliteitsbouw. De kosten voor isolatie vormen naar verwachting een belangrijk onderdeel van de totale kosten voor verduurzaming van utiliteitsgebouwen binnen de wijkgerichte aanpak.

De voorgenomen Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie is bedoeld om gemeenten de bevoegdheid te geven tot het stellen van lokale regels om de transitie in de gebouwde omgeving van aardgas naar duurzame alternatieven tot uitvoering te brengen. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geadviseerd om bij het wetsvoorstel een kostenindicatie op hoofdlijnen voor de utiliteitsbouw op te nemen.

Grote variatie in utiliteitsbouw

Deze memo is daarop volgend geschreven op verzoek van het ministerie van BZK en bedoeld als ondersteuning bij het opnemen van een dergelijke kostenindicatie. We geven daartoe een korte samenvatting van de resultaten van de doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord en een indicatie van de kosten van schillabelverbeteringen in de utiliteitsbouw. De bevindingen zijn echter alleen op hoofdlijnen geldig vanwege de grote variatie in de utiliteitsbouw en vele uitzonderingen waardoor een nauwkeurigere kostenindicatie niet mogelijk is.

Auteurs

PBL Auteurs
Wouter Wetzels

Kenmerken

Publicatietitel
Kostenindicatie voor na-isolatie van utiliteitsgebouwen
Publicatiedatum
16 juni 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
9
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4962