Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving

29-05-2019 | Publicatie

Ouderen wonen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig, ook wanneer zij minder mobiel worden en meer behoefte krijgen aan zorg. Die omgeving is echter lang niet altijd geschikt om oud in te worden, terwijl het belang van die directe omgeving voor de zelfredzaamheid juist toeneemt. Deze publicatie geeft weer dat vooral in de landelijke gebieden basale voorzieningen zoals de supermarkt, huisarts, apotheek en openbaarvervoerhaltes vaak niet op loopafstand zijn voor ouderen met een afnemende actieradius. Daarbij is het (mantel)zorgvangnet in deze gebieden bovendien vaak klein.

Mogelijke oplossingen

In deze webpublicatie verkennen we twee mogelijke, elkaar versterkende oplossingen voor dit knelpunt:

  • het inrichten van de woonomgeving met een op ouderen afgestemd diensten- en voorzieningenniveau (zoals in woonservicegebieden)
  • het investeren in digitale infrastructuur om e-health, domotica en digitale diensten te ondersteunen.

De analyses in deze publicatie zijn gedaan in het kader van een breder onderzoeksprogramma van het PBL naar het langer zelfstandig wonen van ouderen, welke in 2019 wordt gepubliceerd.

Langer zelfstandig wonen in de pers: