Nationale Energieverkenning 2015

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. De tweede Nationale Energieverkenning (NEV) toont signalen dat de omslag naar een duurzame energiehuishouding wordt gemaakt. Zo blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie en het tempo van energiebesparing in Nederland gaan toenemen. De uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen is gedaald. Na 2020 vlakken deze ontwikkelingen echter af.

De NEV 2015 is opgesteld door ECN, PBL en CBS, met bijdragen van RVO.NL.

Hernieuwbare energie neemt versneld toe tot 2023

Het aandeel hernieuwbare energie neemt versneld toe van 5,6% in 2014 tot bijna 12% in 2020. Dit betekent dat het Europese doel voor Nederland van 14% hernieuwbare energie in 2020 niet wordt gehaald.

Het doel uit het Energieakkoord - 16% in 2023 - komt wel in zicht. De groei van het aandeel hernieuwbare energie vertraagt na 2023.

Energiebesparing neemt toe

Tot 2020 neemt de jaarlijkse energiebesparing toe. Het doel uit het Energieakkoord om 100 petajoule energie in 2020 extra te besparen blijft echter buiten bereik. Nederland voldoet waarschijnlijk wel aan het nationale besparingsdoel vanuit Europa.

De daling in de uitstoot van broeikasgassen vertraagt na 2020

De uitstoot van alle broeikasgassen in Nederland was in 2013 met 11% gedaald ten opzichte van 1990 en zal in 2020 verder dalen tot 18 á 19% onder het niveau van 1990. Deze uitstoot daalt tussen 2020 en 2030 tot circa 21% onder de uitstoot van 1990.

Auteurs

Projectcoördinatie Koen Schoots (ECN) en Pieter Hammingh (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Nationale Energieverkenning 2015
Publicatiedatum
9 oktober 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1712