Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

02-03-2015 | Publicatie

Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als ze spreken over natuurlijk kapitaal?

Deze en meer vragen komen aan de orde in dit rapport over het denkkader van het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (2014-2016). Dit programma bouwt voort op het gedachtegoed van het internationale initiatief ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB). TEEB presenteert een systematisch en integraal denkkader voor het herkennen, waarderen en verzilveren van de waarde van ecosysteemdiensten. De vraag is of en hoe dit denkkader toepasbaar is voor concrete vraagstukken van ondernemers en overheden.

Waarde van ecosysteemdiensten

Over het TEEB-kader en in welke situaties dit toepasbaar is bestaat nog veel discussie. In dit rapport geeft het PBL een overzichtelijk beeld van de belangrijkste kernbegrippen. Speciale aandacht is er voor de term ‘waarde’. Deze blijkt bij het werken aan ecosysteemdiensten vaak verwarring op te leveren. Daarnaast presenteert het rapport een eerste analyse over de vraag waarom het belang van biodiversiteit en ecosystemen in besluitvormingsprocessen niet altijd goed tot z’n recht komt, waardoor ‘natuurinclusieve’ opties vaak buiten beeld blijven.