Natuurlijk kapitaalrekeningen voor de sustainable development goals

Het WAVES programma van de Wereldbank ondersteunt landen bij de ontwikkeling van Natuurlijk Kapitaalrekeningen (Natural Capital Accounts, NCA). Natuurlijk Kapitaalrekeningen verbinden natuurlijk kapitaal aan het systeem van nationale rekeningen van een land, waarmee landen bijvoorbeeld hun Bruto Binnenlands Product (BBP) bepalen. Natuurlijk Kapitaalrekeningen kunnen ook helpen bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Op verzoek van de Wereldbank onderzocht PBL hoe Natuurlijk Kapitaalrekeningen momenteel worden gebruikt voor de SDG’s.

Natural Capital Accounting voor Sustainable Development Goals, drie lessen

Het systeem van Natuurlijk Kapitaalrekeningen, is een methode die publieke en private partijen helpt om de wisselwerking tussen de economie en het natuurlijk kapitaal beter te begrijpen. Het biedt een praktisch raamwerk bij het implementeren van nationaal beleid gericht op de SDG’s. Uit de literatuur over de SDG’s en uit voorbeelden die op 22 en 23 November 2017 zijn besproken tijdens het 2nd forum on Natural Capital Accounting for Better Policy in Den Haag, destilleren we drie algemene lessen over de manier waarop NCA landen kan helpen om uitdagingen rondom de SDG’s aan te pakken.

  • Ten eerste gaat bij veel overheden momenteel de meeste aandacht naar het gebruik van de Natuurlijk Kapitaalrekeningen voor de monitoring van de status en trends van de SDG’s. De Natuurlijk Kapitaalrekeningen worden gezien als een nuttig integraal informatieraamwerk dat wordt gebruikt om het SDG-beleidsproces van informatie te voorzien en dat integratie en consistentie tussen de SDG-indicatoren mogelijk maakt. Costa Rica en Australië zijn twee van de landen die de Natuurlijk Kapitaalrekeningen gebruiken om de relatie tussen verschillende nationale duurzaamheidsdoelstellingen te laten zien. Ook helpen Natuurlijk Kapitaalrekeningen om ‘hotspots’ voor beschermde gebieden te ontdekken waar de bijdrage van toerisme, water en CO2-opslag aan de economie de opbrengsten van houtproductie overtreffen.
  • Ten tweede zijn de Natuurlijk Kapitaalrekeningen behulpzaam bij de voorbereiding van beleid. De aandacht hiervoor neemt toe, ook al blijft daadwerkelijke toepassing in het beleidsproces nog bescheiden. Niettemin kunnen Natuurlijk Kapitaalrekeningen belangrijke input geven voor de analytische methodes voor het ontwerpen, implementeren en herzien van evidence based SDG-beleid, zoals trendanalyses, scenario analyses, footprint analyses, milieueffectrapportages en algemeen-evenwichtsmodellen. Momenteel experimenteren Guatemala, Costa Rica, Colombia en Rwanda met een geïntegreerd milieu-economisch algemeen evenwichtsmodel dat gebruik maakt van hun Natuurlijk Kapitaalrekeningen.
  • Ten derde kan het opzetten van Natuurlijk Kapitaalrekeningen helpen om coördinatie tussen verschillende instituties tot stand te brengen waardoor Natuurlijk Kapitaalrekeningen en nationale SDG-processen van elkaar kunnen profiteren. Het SDG-beleidsproces geeft overheden een stimulans om Natuurlijk Kapitaalrekeningen op te zetten en te gebruiken.

Auteurs

Arjan Ruijs, Martijn van der Heide en Jolanda van den Berg

Kenmerken

Publicatietitel
NATUURLIJK KAPITAALREKENINGEN VOOR DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Publicatiedatum
9 april 2018
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
3010