Natuurverkenning 2010 – 2040: achtergrondrapport

Naast het hoofdrapport van de 'Natuurverkenning 2010 – 2040' is nu ook het achtergrondrapport verschenen. Het hoofdrapport is bedoeld voor degenen die op strategisch niveau betrokken zijn bij het natuurbeleid in Nederland en bevat alleen de highlights. Het achtergrondrapport richt zich op experts van de organisaties die bij het natuurbeleid zijn betrokken en op onderzoekers en geeft daarom een meer volledige en systematische beschrijving van de resultaten.

De inhoud van het achtergrondrapport

Het achtergrondrapport maakt het mogelijk om specifiekere inzichten aan de kijkrichtingen (scenario’s) te ontlenen dan het hoofdrapport, ze beter met elkaar te vergelijken en meer combinatiemogelijkheden te ontdekken. Daarnaast worden de stappen die tijdens de verkenning zijn gezet en de keuzen die daarbij zijn gemaakt toegelicht. Verder komen de veronderstellingen, de methoden, de uitkomsten en hun interpretaties aan de orde.

De gebruiksmogelijkheden van het rapport

Experts en onderzoekers kunnen de achtergrondstudie op de volgende manieren gebruiken:

  • De kijkrichtingen laten zien dat er verschillend naar de toekomst van de Nederlandse natuur gekeken kan worden. Zij brengen in beeld welke natuur beleidsmakers en belanghebbenden wenselijk zouden kunnen vinden, de beleidsinspanningen die hiervoor geleverd zouden moeten worden, de mogelijkheden om die natuur te realiseren en de bijdrage aan de oplossing van beleidsopgaven.
  • De kijkrichtingen samen bieden allerlei inzichten in de mogelijkheden en beperkingen om verschillende soorten natuur met elkaar te combineren. Zij geven ook inzicht in de mogelijkheden om verschillende samenwerkingsvormen, financieringsmogelijkheden en dergelijke te combineren. Verder geeft dit rapport informatie over mogelijkheden om met water-, ruimtelijk en ander beleid mee te koppelen.
  • Daarnaast kunnen de kijkrichtingen de communicatie tussen experts vergemakkelijken. Zij kunnen helpen om na uitwerking voor de eigen organisatie, de natuurwensen meer expliciet te maken en hierdoor beter bespreekbaar te maken met experts die aan andere organisaties verbonden zijn. Maar ook om de wensen van anderen beter te leren kennen en meer gezamenlijke belangen te ontdekken.
  • Verder kunnen de kijkrichtingen helpen bij het versterken van het commitment voor het natuurbeleid. Dit kan gebeuren door met experts van andere organisaties aan de hand van de kijkrichtingen te discussiëren over de noodzaak om met het beleid een nieuwe weg in te slaan. Ook kunnen de kijkrichtingen helpen om de wensen van de andere organisaties te onderzoeken en deze in de beleidsvoornemens van de eigen organisatie mee te nemen.

Auteurs

Ed Dammers (PBL), Arjen van Hinsberg (PBL), Wim Wiersinga (WUR), Petra van Egmond (PBL), Janneke Vader (WUR), Dick Melman (WUR), Willem van der Bilt (PBL) en Rijk van Oostenbrugge (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Natuurverkenning 2010 – 2040: achtergrondrapport
Publicatiedatum
15 maart 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
201