Nieuw beleid gevraagd

01-11-2011 | Publicatie

Wereldwijd hebben landen op basis van internationale afspraken geprobeerd de achteruitgang in biodiversiteit te remmen. Tevergeefs. Om daadwerkelijk succes te boeken moet over de grenzen van het traditionele natuurbeleid heen worden gekeken. Het ombuigen van deze trend vereist een inzet gericht op 1) het combineren van functies, 2) het stimuleren van duurzame productie, en 3) het waarderen van de diensten van natuur en biodiversiteit.

“Kansrijke natuur” – special van tijdschrift Milieu

Dit artikel is verschenen in de special van het tijdschrift Milieu (2011; nr. 7) van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) over “kansrijke natuur”. Het themanummer is op 25 oktober gepresenteerd en aangeboden aan Rob van Brouwershaven – Directeur Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van EL&I. De verschillende bijdragen gaan in op de recente ontwikkelingen in het natuurbeleid, zoals de herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de financiering daarvan en de huidige trend om natuur te monetariseren. Het thema “kansrijke natuur” is zeker nu relevant gezien de recente bezuinigingen op het overheidsbudget voor de EHS, en de manieren voor financiering die in de maatschappij worden gezocht.

Onderzoekers van PBL hebben vijf bijdragen aan deze special geleverd. Neem voor een exemplaar van de special contact op met het secretariaat van de VVM.

Voor een exemplaar van het themanummer kunt U contact op nemen met de VVM.