Investeren in kwantiteit en kwaliteit

Sommige wijken van onze vier grote steden moeten het praktisch zonder groen doen. De perspectieven op verbetering zijn slecht, omdat budgetten onder druk staan en er binnenstedelijk wordt bijgebouwd. Om toch de kwantiteit en de kwaliteit van het groen te verbeteren moeten gemeenten meer inzetten op burgerparticipatie, samenwerking met bedrijfsleven en sociale diensten. Plus meer functies toevoegen aan het groen.

“Kansrijke natuur” – special van tijdschrift Milieu

Dit artikel is verschenen in de special van het tijdschrift Milieu (2011; nr. 7) van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) over “kansrijke natuur”. Het themanummer is op 25 oktober gepresenteerd en aangeboden aan Rob van Brouwershaven – Directeur Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van EL&I. De verschillende bijdragen gaan in op de recente ontwikkelingen in het natuurbeleid, zoals de herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de financiering daarvan en de huidige trend om natuur te monetariseren. Het thema “kansrijke natuur” is zeker nu relevant gezien de recente bezuinigingen op het overheidsbudget voor de EHS, en de manieren voor financiering die in de maatschappij worden gezocht.

Onderzoekers van PBL hebben vijf bijdragen aan deze special geleverd. Neem voor een exemplaar van de special contact op met het secretariaat van de VVM.

Voor een exemplaar van het themanummer kunt U contact op nemen met de VVM

Auteurs

Piet Lagas en Jos Diederiks

Kenmerken

Publicatietitel
Investeren in kwantiteit en kwaliteit
Publicatiedatum
1 november 2011
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Milieu 2011-7
Productnummer
92631