Onrust over onze natuurlijke staat

01-11-2011 | Publicatie

Het zal uitermate lastig zijn het globale biodiversiteitsverlies in de komende decennia af te remmen, laat staan te stoppen. Dat is niet vreemd als men bedenkt dat de wereldeconomie naar verwachting tot 2050 nog eens verdrievoudigt. Een grote uitdaging ligt bij de economische sectoren om veel zuiniger om te gaan met ruimte, energie en water. Op hun beurt kunnen consumenten bijdragen door in ieder geval minder vlees te eten. Maar is dat alles voldoende?

“Kansrijke natuur” – special van tijdschrift Milieu

Dit artikel is verschenen in de special van het tijdschrift Milieu (2011; nr. 7) van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) over “kansrijke natuur”. Het themanummer is op 25 oktober gepresenteerd en aangeboden aan Rob van Brouwershaven – Directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van EL&I. De verschillende bijdragen gaan in op de recente ontwikkelingen in het natuurbeleid, zoals de herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de financiering daarvan en de huidige trend om natuur te monetariseren. Het thema “kansrijke natuur” is zeker nu relevant gezien de recente bezuinigingen op het overheidsbudget voor de EHS, en de manieren voor financiering die in de maatschappij worden gezocht.

Onderzoekers van PBL hebben vijf bijdragen aan deze special geleverd. Neem voor een exemplaar van de special contact op met het secretariaat van de VVM.

Voor een exemplaar van het themanummer kunt U contact op nemen met de VVM