Oefenen met de toekomst: aan de slag

In april 2019 bracht het PBL de studie ‘Oefenen met de Toekomst’ uit: 4 scenario’s voor 2049, uitgewerkt voor verstedelijking, mobiliteit en infrastructuur. De vier ontwikkelde scenario’s voor denkbare toekomsten voor mobiliteit en verstedelijking in Nederlandse stedelijke regio’s zijn ontwikkeld volgens de morfologische scenariomethode. Deze paper geeft kort weer hoe wede scenario’s gemaakt hebben en wat de belangrijkste kenmerken zijn. Ook worden de vier ontwikkelde toekomsten geschetst. Verder wordt ingegaan op het type vraagstukken waarmee partijen die met deze scenario’s zijn gaan oefenen aan de slag zijn gegaan, wordt een impressie gegeven van de workshops en het proces dat deelnemers daarbij doorlopen en reflecteren we op de eerste resultaten.

Scenario’s als hulpmiddel bij het maken van plannen

De scenario’s zijn nadrukkelijk bedoeld als een hulpmiddel voor eenieder die betrokken is bij het maken van plannen: planologen, stedebouwkundigen, verkeerskundigen, maar ook ontwikkelaars, burgerinitiatieven of bedrijven. Scenario’s kunnen helpen om de onzekerheid die inherent verbonden is aan de toekomst, te erkennen, verkennen en van handelingsperspectieven te voorzien. Bovendien helpen scenario’s om het gesprek over die toekomst te faciliteren. Ze brengen uiteenlopende verwachtingen in beeld en helpen deze bespreekbaar te maken. En ze kunnen de betrokkenheid van uiteenlopende partijen bij het denken over de toekomst versterken, omdat ze inspireren en nieuwe wegen helpen verkennen.

Workshops om partijen te begeleiden bij het werken met de scenario’s

Dat oefenen is niet per se gemakkelijk. Het vergt best iets van mensen, of dat nou beleidsmakers, burgers of andere partijen zijn, om zich los te maken van de waan van de dag en zich te verplaatsen in een ‘andere wereld’. Daarom heeft PBL de uitnodiging aan de buitenwereld gedaan om geïnteresseerde partijen in de vorm van workshops te begeleiden bij het werken met de scenario’s. Op deze uitnodiging hebben wij meer dan 150 reacties ontvangen en inmiddels zijn er al vele workshops met uiteenlopende partijen gehouden.

Auteurs

PBL Auteurs
Danielle Snellen Anton van Hoorn David Hamers

Kenmerken

Publicatietitel
Oefenen met de toekomst: aan de slag
Publicatiedatum
21 november 2019
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
13
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4028