Past “Corona” in de bandbreedte van de WLO?

Corona tempert de groei van de mobiliteit, via de bevolkingsomvang, de economie en waarschijnlijk ook via het mobiliteitsgedrag. De mate waarin is echter onzeker. In deze two-pager die geschreven is voor de Corona-editie van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, wordt gekeken of de scenario’s van de WLO - die de onderlegger vormen voor de NMCA en voor de doorrekening van MIRT-projecten - nog wel kunnen kloppen, nu de wereld er zo anders uit ziet.

Conclusie

Vooralsnog lijkt de bandbreedte van de geactualiseerde WLO-varianten groot genoeg om de directe effecten op bevolking en economie, zoals geraamd door CBS en CPB, te absorberen. Daarnaast kan de corona-pandemie gedragsveranderingen in gang zetten waarvan we de mobiliteitseffecten nu nog niet goed kunnen overzien.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Ritsema van Eck Hans Hilbers
Overige auteurs
Rob Euwals (CPB)

Kenmerken

Publicatietitel
Past “Corona” in de bandbreedte van de WLO?
Publicatiedatum
19 november 2020
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
3
Publicatietaal
Nederlands
Tijdschrift
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Congresbundel 2020
Productnummer
4292