Past “Corona” in de bandbreedte van de WLO?

19-11-2020 | Publicatie

Corona tempert de groei van de mobiliteit, via de bevolkingsomvang, de economie en waarschijnlijk ook via het mobiliteitsgedrag. De mate waarin is echter onzeker. In deze two-pager die geschreven is voor de Corona-editie van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, wordt gekeken of de scenario’s van de WLO - die de onderlegger vormen voor de NMCA en voor de doorrekening van MIRT-projecten - nog wel kunnen kloppen, nu de wereld er zo anders uit ziet.

Conclusie

Vooralsnog lijkt de bandbreedte van de geactualiseerde WLO-varianten groot genoeg om de directe effecten op bevolking en economie, zoals geraamd door CBS en CPB, te absorberen. Daarnaast kan de corona-pandemie gedragsveranderingen in gang zetten waarvan we de mobiliteitseffecten nu nog niet goed kunnen overzien.