Reflectie op programma Van Afvalstof Naar Grondstof

Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt het kabinet de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Op verzoek van het ministerie van IenM heeft PBL gekeken of VANG hier voldoende aan bijdraagt. PBL constateert dat VANG inzet op doelen die relevant zijn voor een circulaire economie.

Aanbevelingen voor VANG

Het programma straalt ambitie uit die andere partijen in de samenleving inspireert tot actie (bijvoorbeeld in Green Deals). Om de programmadoelen te realiseren doet PBL de volgende aanbevelingen:

  • Investeer in een nadere verkenning van een circulaire economie. Evalueer voortdurend initiatieven, zodat van ervaringen kan worden geleerd.
  • Versterk de samenwerking met andere Ministeries. Dit is vooral van belang voor betere benutting van economische kansen en van de mogelijkheden die overheidsaanbestedingen van werkzaamheden bieden.
  • Besteed meer aandacht aan Europees beleid en aan export. Nederlandse afval- en recyclingsbedrijven hebben veel kennis en kunde, maar weten die nog niet goed te exporteren.
  • Zorg dat de beleidsinstrumenten aansluiten bij de ambitieuze doelen van VANG. Zo is meer aandacht nodig voor de gevestigde belangen en voor het gebrek aan transparantie in de kosten en opbrengsten van het afvalsysteem in gemeenten.

Auteurs

Trudy Rood, Aldert Hanemaaijer

Kenmerken

Publicatietitel
Reflectie op programma van afvalstof naar grondstof
Publicatiedatum
30 september 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1522