Restemissieopgave broeikasgassen landbouw en landgebruik

Deze notitie is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV. Het doel van deze analyse is om te duiden wat de omvang is van de benodigde resterende broeikasgasemissiereductie voor de sector Landbouw en Landgebruik in het licht van het indicatieve sectordoel, kortweg de restemissieopgave. 

Bij deze vraag gaat het specifiek om een duiding van het verschil in de manier waarop de indicatieve restemissieopgave is bepaald door het ministerie van EZK en toegelicht in de kamerbrief van minister Jetten uit februari 2022 en de benadering die is gehanteerd in het Klimaatakkoord uit 2019. De specifieke vraag van het ministerie van LNV is wat deze verschillende methodieken betekenen voor de doorrekening naar indicatieve restemissieopgaven. In deze notitie wordt deze vraag beantwoord.

Auteurs

PBL Auteurs
Gert Jan van den Born Emma van der Zanden

Kenmerken

Publicatietitel
Restemissieopgave broeikasgassen landbouw en landgebruik
Publicatiedatum
17 februari 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
12
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4996