Ruimtelijke effecten van de circulaire economie

Het PBL heeft CE Delft gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijke ruimtelijke effecten zijn van het circulair worden van de Nederlandse economie. 

Het doel van het kabinet is dat in 2050 de Nederlandse economie circulair moet zijn. Over de ruimtelijke implicaties van het circulair worden van de Nederlandse economie is nog maar weinig bekend. Het PBL vroeg CE Delft om onderzoek te doen naar een aantal ruimtelijke effecten in Nederland van circulaire bedrijvigheid. Hiervoor zijn vijf cases van circulaire bedrijvigheid onderzocht. Hier op de PBL-website vindt u een korte notitie. Het volledige rapport kunt u downloaden op de website van CE Delft.

Op de kade in de haven liggen betonnen trapelementen die kunnen worden hergebruikt

Dit onderzoek is in opdracht van het PBL uitgevoerd in het kader van de Ruimtelijke Verkenning die begin 2023 verschijnt. In 2021 publiceerde het PBL in het kader van de Ruimtelijke Verkenning het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte. In de volgende fase van het project staat de ontwikkeling van ruimtelijke langetermijnscenario’s centraal. Een onderdeel hiervan is de verkenning van de mogelijke ontwikkelingen in de richting van een circulaire economie in verschillende scenario’s. Dit rapport van CE Delft levert input voor dit onderdeel.

Auteurs

PBL Auteurs
Trudy Rood

Kenmerken

Publicatietitel
Ruimtelijke effecten van circulaire economische activiteiten zijn mogelijk groot
Publicatiedatum
28 april 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
3
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4945