SDE++-advies voor waterstofproductie via elektrolyse zonder deellast

Deze notitie toont de berekeningen voor waterstofproductie via elektrolyse voor de SDE++ 2021 indien er sprake is van een volledig flexibele installatie voor waterstofproductie via elektrolyse. Het advies is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Relatie tot Eindadvies SDE++ 2021

Het advies voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021 bevat een behandeling van het subsidieadvies voor waterstofproductie via elektrolyse waarbij is uitgegaan van een flexibele installatie die om technische of bedrijfseconomische redenen niet verder afgeregeld wordt dan tot 10% deellast. Het ministerie van EZK heeft in mei 2021 gevraagd aan PBL wat het basisbedrag en andere subsidieparameters zouden zijn, als er wél sprake is van een volledig flexibele installatie.

Resultaten elektrolyzer zonder deellast

De belangrijkste verschillen voor de SDE++-berekeningen tussen een elektrolyzer die wel of niet op deellast blijft opereren, zit in het aantal vollasturen van de waterstofproductie, de gemiddelde CO2-emissiefactor van de waterstofproductie en in de gemiddelde inkoopprijs van de gebruikte elektriciteit. De bijbehorende subsidieparameters zonder deellast zijn in deze notitie terug te vinden.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink

Kenmerken

Publicatietitel
SDE++-advies voor waterstofproductie via elektrolyse zonder deellast
Publicatiedatum
18 juni 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
6
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4662