Sturing geven aan groene groei

21-04-2015 | Publicatie

Het kabinet Rutte II heeft de ambitie om groen te groeien. Om dat voor elkaar te krijgen, is het raadzaam het bestaande beleid specifiek te richten op groene innovatie. Daarbij gaat het zowel om R&D-beleid als om het creëren van prikkels die de toepassing van nieuwe technologie bevorderen. Dit is de conclusie uit  de notitie ‘Beleidsuitdagingen en handelingsperspectieven voor groene groei’, die het PBL op verzoek van de Ministeries EZ, IenM, BZ en BuZa heeft opgesteld.

Concrete handelingsperspectieven voor groene groei

In deze notitie schetst het PBL beleidsuitdagingen voor de lange termijn en draagt het handelingsopties aan waardoor de groenegroeiagenda van de overheid aan kracht kan winnen. Enkele belangrijke aanbevelingen zijn:

  • Zorg voor een concrete langetermijnambitie als basis voor de groenegroeiagenda, ondersteund door voorspelbaar beleid. Dit helpt de energieke samenleving te mobiliseren en geeft investeerders een handelingskader voor de lange termijn.
  • Groene groei vraagt om specifieke middelen voor innovaties gericht op groene groei. Zo kan het topsectorenbeleid structureler worden gericht op groene innovatie.
  • Gebruik het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid meer als dynamisch instrument om de markt voor groene innovatie te bevorderen.
  • Om beschikbare schone technologie op grote schaal in te zetten, zou wat nu kan maar nog geen gemeengoed is, over enkele jaren de nieuwe normaliteit moeten zijn. Waar vrijwillige afspraken onvoldoende werken, is meer handhaving door de overheid nodig.