Van statistiek naar beleid

15-08-2016 | Publicatie

Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal. Op verzoek van WAVES onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hoe deze informatie in Nederland beleid ondersteunt. Dit leidt tot 3 aanbevelingen.

Van statistiek naar beleid

In Nederland is NCA (in de vorm van milieu- en natuurstatistieken en milieurekeningen) over een periode van 40 jaar ontwikkeld. De ervaring die in die tijd is opgedaan met het verzamelen, publiceren en duiden van statistische milieu-informatie kan voor landen die beginnen met NCA nuttig zijn. Een kernvraag is daarbij hoe statistische informatie beleid ondersteunt. Beleidsmakers en andere gebruikers van milieustatistieken hebben vaak meer behoefte aan bewerkte informatie dan aan kale getallen. Context, duiding en verklaring zijn van belang voor het gebruik van statistieken in verschillende fasen van de beleidscyclus. In Nederland worden zulke bewerkingen meestal uitgevoerd door de planbureaus (PBL, CPB), maar ook onderzoeksinstellingen zoals ECN, en steeds vaker ook door het CBS zelf.

Aanbevelingen

1. Organiseer samenwerking tussen statistiekbureau en gebruikers van de data zodat keuzes aansluiten bij behoeften vanuit beleid. Andere organisaties kunnen, begeleid door het statistiekbureau, helpen bij het verzamelen van data.

2. Een vertaalslag is nodig om de afstand van milieustatistieken en -rekeningen tot het beleid te verkleinen en vereist vaak een ander soort expertise en andere kwaliteiten dan voor statistiekontwikkeling van belang zijn, zoals kennis van beleidsevaluatie, modellen en beleidsinstrumenten. Deze taak moet duidelijk worden belegd bij één of meerdere instituten.

3. Gebruik verschillende kanalen om statistiek en beleid te verbinden. Dit vergroot het toepassingsbereik van milieustatistieken en –rekeningen. In Nederland bestaat bijvoorbeeld naast Statline van het CBS ook het Compendium voor de Leefomgeving, en zijn er wettelijke verplichtingen voor milieurapportages en -verkenningen door de overheid.