Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2016

In dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 worden voor de sector verkeer en vervoer de belangrijkste wijzigingen beschreven van de aanpak en de resultaten in de NEV 2016 ten opzichte van de NEV 2015. Ook wordt beschreven hoe de effecten zijn bepaald van maatregelen en acties uit het Energieakkoord op het energiegebruik van verkeer en vervoer in Nederland.

De NEV 2016 schetst een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding in de periode van 2000 tot 2035. Het gaat daarbij om vraag en aanbod van energie en de uitstoot van broeikasgassen die voortvloeit uit het gebruik van energie in verschillende sectoren (waar verkeer en vervoer er één van is).

Raming energiegebruik verkeer en vervoer valt lager uit

Het geraamde energiegebruik en de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer in Nederland in 2020 vallen 4% lager uit dan in de NEV 2015. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard doordat met name internationale vervoerders de laatste jaren meer over de grens zijn gaan tanken en de verwachting is dat dit voorlopig zo blijft. Het over de grens tanken is mede het gevolg van oplopende prijsverschillen voor benzine en diesel tussen Nederland en de omringende landen. Omdat de beleidsdoelen rond energie en CO2-uitstoot van transport zijn gebaseerd op de brandstofverkopen in Nederland, leidt het meer over de grens tanken tot een lagere aan Nederland toegerekende CO2-uitstoot.

Doel voor energiebesparing bij mobiliteit uit het Energieakkoord binnen bereik

De afspraken uit het Energieakkoord voor de sector verkeer en vervoer leiden in 2020 naar verwachting tot een energiebesparing van ongeveer 19 petajoule (11-27 PJ). Daarmee is het waarschijnlijk  dat de in het Energieakkoord uitgesproken ambitie om te komen tot een energiebesparing van 15 tot 20 petajoule wordt gehaald.

De onzekerheid in de geraamde besparing in 2020 is wel groot, want hoewel veel afspraken zijn vastgelegd moet de uitwerking, implementatie, doorwerking en monitoring van veel van de afspraken nog plaatsvinden.

Auteurs

Gerben Geilenkirchen, Michel Traa en Maarten ’t Hoen

Kenmerken

Publicatietitel
Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2016
Publicatiedatum
10 maart 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2822