Voedsel in Nederland: Verduurzaming bewerkstellingen in een veelvormig systeem

Het voedselsysteem dat schuilgaat achter de Nederlandse voedselconsumptie heeft grote effecten op de leefomgeving. In deze notitie bespreken we hoe voedselbeleid, dat consument en ketens als uitgangspunt neemt, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem.

De meerwaarde van voedselbeleid

Kijkend naar de keten ‘van grond tot mond’ treden de meeste effecten op de leefomgeving op tijdens het primaire productieproces op de boerderij. Dit betekent zeker niet dat boeren als enige invloed hebben op het effect van voedselproductie op de leefomgeving of dat de oplossing primair van hun zijde zou moeten komen. Andere partijen, zoals retailers, voedselfabrikanten, verwerkers en consumenten hebben grote invloed op de wijze van produceren en op de effecten op de leefomgeving die hiermee gepaard gaan.

Als de consument en de keten het uitgangspunt van beleid zijn, wordt het verband tussen consumptie en productie zichtbaar. De meerwaarde van voedselbeleid is dan ook dat andere aangrijpingspunten dan de productie in de spotlight komen te staan, zoals andere partijen (consumenten, retailers en voedselfabrikanten) en andere activiteiten (consumeren, verkopen), die uiteindelijk invloed uitoefenen op de leefomgeving.

De overheid kan verduurzaming van het voedselsysteem versnellen

Het voedselsysteem omvat meerdere actoren en schaalniveaus en kent daardoor een grote complexiteit. Bovendien bestaan er meerdere perspectieven op hoe een duurzaam voedselsysteem eruitziet en hoe verduurzaming van dit systeem bereikt kan worden.

Hoe kan het beleid rekening houden met deze complexiteit en diversiteit en tegelijkertijd een versnelling van verduurzaming van het voedselsysteem bewerkstelligen? We zien 4 belangrijke aangrijpingspunten: de omvang van voedselverspilling, het eetpatroon van Nederlanders, de efficiëntie van de voedselproductie en de aard van de productie. Daarbij laten we zien dat de uitdaging om het voedselsysteem te verduurzamen niet zozeer op technologisch vlak ligt, maar vooral een politieke, culturele en sociaal-economische uitdaging is.

Auteurs

Hanneke Muilwijk, Henk Westhoek en Michiel de Krom

Kenmerken

Publicatietitel
Voedsel in Nederland: Verduurzaming bewerkstellingen in een veelvormig systeem
Publicatiedatum
5 april 2018
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3239