Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022

Dit Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022 geeft een actualisatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie. Het bouwt daarbij voort op de conclusies die het PBL in januari 2021 trok in de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 (ICER 2021). Enkele indicatoren uit het gebruikte monitoringsraamwerk zijn nu geactualiseerd. Daarnaast gaan we in dit voortgangsbericht nader in op de rol die een circulaire economie kan vervullen in de aanpak van de verschillende opgaven in de leefomgeving.

Actualisatie van enkele indicatoren


Op verzoek van het Ministerie van IenW brengt PBL in het jaar dat geen ICER wordt uitgebracht een beperkt voortgangsbericht uit. In dit voortgangsbericht zijn enkele indicatoren geactualiseerd. Uit de actualisatie van indicatoren blijkt dat de  relatieve omvang van circulaire bedrijfsactiviteiten in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid gelijk blijft. Ook het aandeel in de fiscale en subsidieregelingen dat naar circulaire initiatieven gaat blijft gelijk. De meeste projecten die binnen deze regelingen worden gesubsidieerd, houden zich bezig met recycling. Bij de acties in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is wel een lichte verschuiving te zien in naar hogere circulariteitsstrategieën, zoals rethink en reuse. De actualisatie verandert weinig aan de conclusies die in de ICER 2021 zijn getrokken over de voortgang naar een circulaire economie in Nederland.

Maatschappelijke opgaven en de rol van circulaire economie


Meer circulair produceren en consumeren kan een relevante bijdrage leveren aan de aanpak van diverse maatschappelijke opgaven, zoals het tegengaan van klimaatverandering, het verminderen van vervuiling, het stoppen van biodiversiteitsverlies en het beperken van leveringszekerheidsrisico’s. Door grondstoffen, materialen en producten in opeenvolgende productie- en consumptieketens – van winning tot afvalverwerking – radicaal efficiënter te benutten, worden emissies naar het milieu en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals land en water, geminimaliseerd. We laten in dit voortgangsbericht zien dat afhankelijk van het beoogde doel bepaalde grondstoffen en materialen relevanter zijn dan andere.

Auteurs

PBL Auteurs
Anne Gerdien Prins Aldert Hanemaaijer

Kenmerken

Publicatietitel
Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022
Publicatiedatum
1 februari 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
28
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4470