Vraag naar verschillende ecosysteemdiensten neemt sneller toe dan aanbod

02-12-2014 | Rapport

De Nederlandse samenleving maakt gebruik van verschillende goederen en diensten die ecosystemen leveren – de zogeheten ecosysteemdiensten. Door zichtbaar te maken wat de status en trends zijn van ecosysteemdiensten, kunnen ze beter onderdeel worden van de besluitvorming door de overheid en bedrijfsleven. Wageningen UR ontwikkelt samen met het Planbureau voor de Leefomgeving een graadmeter voor ecosysteemdiensten.

Veel ecosysteemdiensten laten de afgelopen circa 20 jaar een negatieve trend zien. Het aanbod van diensten uit de natuur neemt af, terwijl de vraag groeit. In geen enkel geval voorzien ecosystemen in de hele vraag. Ondanks de inzet van technische alternatieven en import om in de vraag te voorzien, blijft een deel van de vraag onvervuld.

Graadmeter in ontwikkeling

Wageningen UR ontwikkelt samen met het Planbureau voor de Leefomgeving een graadmeter voor ecosysteemdiensten. Het doel daarvan is de omvang en de ontwikkeling te kwantificeren van de levering van goederen en diensten uit Nederlandse ecosystemen. In dit rapport worden de eerste resultaten besproken. Ze zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het beleid op het vlak van natuurlijk kapitaal. De graadmeter geeft informatie over 17 typen ecosysteemdiensten, ingedeeld volgens een internationaal classificatiesysteem.

Ecosysteemdiensten in Nederland
Ecosysteemdiensten in Nederland