Waarom een circulaire economie?

29-03-2016 | Publicatie

In de 1-pagina website ‘Waarom een circulaire economie’ worden alle aspecten van de circulaire economie in Nederland bekeken – van ‘de stad als mijn’ tot nieuwe verdienmodellen. De website vertelt het verhaal van de circulaire economie in infographics en tekst.

Nederland goede uitgangspositie

Nederland heeft een goede positie om de economie meer circulair te maken - en hieraan te verdienen. Een circulaire economie versterkt de Nederlandse concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en verbetert de voorzieningszekerheid van grondstoffen. Dit vraagt echter nadrukkelijk om meer dan alleen recycling van materialen.

Van recycling naar sluiten van kringlopen

Nederland is al koploper in het recyclen van afval. Voor een echt circulaire economie is echter meer nodig, zoals het anders ontwerpen van producten, reparatie, en het hoogwaardig hergebruik van producten en materialen.

Overheidsbeleid zal vaak nodig zijn om belemmeringen te overwinnen en om radicaal efficiënter om te gaan met grondstoffen.