Wijzigingsnotitie Subsidieregeling Cooperatieve Energieopwekking (SCE) 2023

18-03-2022 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 2023. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen. Voordat wij het advies opstellen, wensen we met brancheorganisaties en coöperaties in gesprek te gaan.

Daartoe vragen we om te reageren op het advies met betrekking tot de SCE 2022 en de wijzigingsnotitie voor de SCE 2023. Deze notitie is een extra gespreksdocument waarin we de vraag en uitgangspunten van EZK voor de SCE 2023 vermelden, onze kijk op recente ontwikkelingen en onze specifieke vragen.

Marktconsultatie SCE

De marktconsultatie is gesloten.

Projectpartners

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.