Wonen na de verkiezingen

Het woningtekort wordt in de regio opgelost

Deze notitie zet de vraag naar woningen, een zeer actueel onderwerp deze verkiezingsperiode, in perspectief: waar bevindt het woningentekort zich precies, en wat voor soort woningen zijn gewenst? Voortbouwend op de eerdere analyse voor de Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma’s (ALV) geeft deze notitie enkele voorstellen voor oplossingsrichtingen voor het woningbouwprobleem die bij de formatie een rol zouden kunnen spelen.

Achtergronden van de woningbouwopgave

Verschillende achtergronden van de woningbouwopgave komen in de notitie aan de orde, waaronder de onderliggende oorzaken van het disfunctioneren van de woningmarkt. Demografische ontwikkelingen stimuleren de vraag naar woningen in aanzienlijke mate: er komen steeds meer mensen, en meer vooral kleinere huishoudens. Hoeveel huizen er precies nodig zijn de komende jaren, is nu nog niet te zeggen. Er zijn bovendien grote regionale verschillen in de woningbehoefte.

Capaciteit bouwsector is beperkt

De bouwsector heeft beperkte capaciteit om op korte termijn te versnellen. Er zijn te weinig vakmensen. Een versnelling van de woningbouw ver voorbij het huidige tempo is op basis van de beschikbare en beperkte capaciteit van de bouwsector op korte termijn niet mogelijk.

Oplossingsrichtingen

In de notitie worden de volgende oplossingsrichtingen voorgesteld: 

  1. Faciliteer decentrale woningbouw.
  2. Stimuleer de bouwsector verstandig
  3. Blijf de woningmarkt hervormen én verduurzamen

Auteurs

PBL Auteurs
Frans Schilder Edwin Buitelaar Femke Daalhuizen Jolien Groot Marc Hanou Christian Lennartz Marieke van der Staak

Kenmerken

Publicatietitel
Wonen na de verkiezingen
Publicatiesubtitel
Het woningtekort wordt in de regio opgelost.
Publicatiedatum
12 april 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
22
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4613