Woonlastenneutraal koopwoningen verduurzamen

Verkenning van de effecten van beleids- en financieringsinstrumenten

Uit onderzoek naar de kosten en opbrengsten van enkele verduurzamende maatregelen die eigenaren van rijwoningen zelfstandig kunnen nemen concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat woonlastenneutraliteit daarbij vaak niet haalbaar is. Voor veel huiseigenaren is afwachten op lagere investeringskosten of betere regelingen de aantrekkelijkste optie.

Dit onderzoek vergelijkt de huidige energierekening van verschillende soorten huishoudens met de energierekening na verduurzaming vermeerderd met de investeringslasten. De effecten van verschillende beleids- en financieringsinstrumenten op de woonlasten zijn voor zowel de korte als de lange termijn bekeken. Het gaat bijvoorbeeld om de bestaande terugleververgoeding voor teveel opgewekte stroom uit zonnepanelen en de mogelijk nieuwe gebouwgebonden financiering.

Obstakels voor verduurzaming

Eén van de obstakels voor de verduurzaming van woningen is dat de besparingen ook op de lange termijn niet opwegen tegen investering. Eenpersoonshuishoudens hebben met afstand de laagste gemiddelde energierekening, en daarmee ook het kleinste budget voor een woonlastenneutrale verbouwing. Voor grootverbruikers - gezinnen met wat oudere kinderen - loont het om te bekijken of zij hun woning woonlastenneutraal kunnen verduurzamen.

Verder onderzoek

Deze studie maakt deel uit van meerdere publicaties over verduurzaming in de woningmarkt door het Planbureau voor de Leefomgeving, waaronder:

Kenmerken

Publicatietitel
Woonlastenneutraal koopwoningen verduurzamen
Publicatiesubtitel
Verkenning van de effecten van beleids- en financieringsinstrumenten
Publicatiedatum
24 augustus 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
46
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4152