Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

18-07-2019 | Publicatie

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige relaties met andere (beleids)domeinen. Deze beleidsstudie ‘Zelfstandig thuis op hoge leeftijd’ hoort bij de verkenning die het PBL heeft gedaan naar het beleid rondom Langer Zelfstandig Wonen.

In deze publicatie distilleren de belangrijkste conclusies. Wat is er nodig voor het langer zelfstandig wonen? Welke knelpunten zijn er? En hoe hangt het in het zorgdomein ingezette beleid samen met andere beleidsdomeinen die met het langer zelfstandig wonen samenhangen, zoals het wonen en de ruimtelijke ordening?

Uit deze studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat er sprake is van regionale verschillen en een mismatch tussen de geschiktheid van de woning, de woonomgeving en het zorgpotentieel. Ruimte voor regionaal maatwerk is nodig.

Deze bevindingen bevestigen de resultaten van de eerdere studies: in de praktijk kan de zorg en welzijn voor langer zelfstandig wonende ouderen beter worden georganiseerd; betrokken partijen hebben te veel moeite om elkaar te vinden. Toch zijn de door ons geïnterviewde landelijke professionals nog altijd overtuigd van de door het beleid ingezette beweging naar lokaal maatwerk.

Langer zelfstandig wonen in de pers: