Zijn groene innovaties goed voor bedrijfsprestaties?

In opdracht van het PBL heeft prof. dr. F. Alkemade van de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek gedaan naar de vraag of groene innovaties ook bedrijfsprestaties bevorderen. Groene innovaties, ook wel eco-innovaties, zijn nieuwe producten, processen en diensten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De vraag is dus of ze ook economisch lucratief zijn voor bedrijven.

Uit kwantitatieve analyses blijkt inderdaad dat bedrijven met één of meer eco-patenten harder groeien (in omzet) dan vergelijkbare bedrijven met enkel andere patenten. De uitkomsten worden geplaatst binnen de Europese context.

In een aparte policy brief vat het PBL de bevindingen samen en plaatst deze in het beleidsdebat.

Auteurs

Alexander van der Vooren, Otto Raspe

Kenmerken

Publicatietitel
Zijn groene innovaties goed voor bedrijfsprestaties?
Publicatiedatum
1 november 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2556