Zorg om banen in de ouderenzorg

31-12-2018 | Website

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig als zij met fysieke beperkingen te kampen krijgen. Het aantal mensen dat die zorg zou kunnen leveren, neemt de komende decennia echter juist af. In deze notitie gaan we in op deze demografische ontwikkeling en verkennen we 2 mogelijke oplossingen: het aantrekken van zorgprofessionals uit onder andere het buitenland en het inzetten van zorgrobots en andere technologische innovaties.

Deze notitie is onderdeel van een meerjarig onderzoeksprogramma naar het langer zelfstandig wonen van ouderen, bestaande uit een breder signalerend onderzoek en enkele op zichzelf staande studies die raken aan het vraagstuk van het langer zelfstandig wonen van ouderen.

In het onderzoek wordt het langer zelfstandig wonen opgevat als een integraal vraagstuk dat invloed heeft op andere domeinen zoals wonen, zorg en welzijn, financiën, arbeidsmarkt en mobiliteit en vice versa. Zo heeft de stapeling van het beleid van het langer zelfstandig wonen van ouderen en de verduurzaming van de woningvoorraad gevolgen voor de portemonnee van ouderen. Ook heeft het toenemende aantal ouderen dat zelfstandig woont in combinatie met andere voorziene demografische ontwikkelingen gevolgen voor de (druk op de) professionele zorg en de mantelzorg.

Het brede onderzoek kent een regionale invalshoek. Als gevolg van regionale verschillen in bijvoorbeeld de woningvoorraad en demografische ontwikkelingen zijn de knelpunten, gevolgen en beleidsopgaven van het langer zelfstandig wonen in een regio als Amsterdam anders dan bijvoorbeeld in de Achterhoek.