Publicaties

4898 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Waterleidingbedrijven

In dit rapport is informatie verzameld over de milieuaspecten van 'Waterleidingbedrijven'. Het is gepubliceerd binnen het samenwerkingsproject WESP: de Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Produktgebruik. In dit project wordt informatie verzameld over processen in de...

Emissie van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie

In het kader van het onderzoek naar bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van vervuilde waterbodems is het uitlooggedrag bepaald van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie. Als uitloogtest is de CEN-test, in enigszins gewijzigde vorm, toegepast. De...

IJzergieterijen

Dit document over ijzergieterijen is gepubliceerd binnen het 'Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland' (SPIN-project). In dit project is informatie verzameld over industriële bedrijven of industriële processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op...

Depositiemodule en correctiefactor in Lagrangiaans EMEP-model

Dit rapport geeft een beschrijving van de nieuwe parametrering van de droge depositie processen die zijn opgenomen in het Lagrange zuur depositie model van de Meteorologische Synthesizing Centrum - West van het EMEP. De nieuwe parametrering omvat een state-of-art methode voor...

Pagina's