Publicaties

5372 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Mapping of exceedances of ozone critical levels for crops and forests in the Netherlands, preliminary results

Within the framework of the UN-ECE convention for long-range transport of air pollution critical levels of ozone of forests and crops have been determined.
Publicatie

Enhancements on the European land use database

The quality of environmental monitoring and forecasting on a European scale is influenced significantly by the accuracy of land use and land cover data. Due to an urgent need for a geo-referenced…
Publicatie

Data Management in support of Integrated Environmental Assessment and Modelling at RIVM (Including the 1995 Catalogue of International Data Sets)

This report describes how global and regional data sets are managed within RIVM in relation to UNEP's Global Environmental Outlook and other environmental assessment and global change studies.
Publicatie

Technische beschrijving van het RIVM trajectorie model

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het RIVM trajectoriemodel. Dit model wordt zowel voorwaarts als achterwaarts in de tijd gebruikt respectievelijk om na te gaan waar…
Publicatie

Parametrisatie van de fotolyse snelheid van NO2

De fotolysesnelheid van stikstof-dioxide, j(NO 2 ), speelt een essentiele rol in de chemie van de atmosfeer. Het is een van de meest gevoelige parameters in fotochemische transportmodellen. Het is dus…
Publicatie

Parametrization of NO2 photodissociation rate

The NO 2 photodissociation rate, j(NO 2 ), plays a key role in atmospheric chemistry. It is one of the most sensitive parameters in atmospheric photochemical transport models. In transport models…
Publicatie

Technical description of the RIVM trajectory model

The RIVM trajectory model, described in this report, enables calculation of a backward or forward trajectory. These trajectories are used to "follow" previous released air pollution in a backward mode…
Publicatie

Milieu-effecten van verkeers- en vervoerbeleid aan de voordeur

Het RIVM brengt periodiek de zogenoemde Nationale Milieuverkenningen uit. Milieuverkenningen worden opgesteld ten behoeve van het strategische milieubeleid voor de lange termijn. Ze hebben een…
Publicatie

Grasbedekking van Nederlandse heideterreinen in 1993

Het doel van deze studie was de kartering van de grasbedekking in Nederlandse heideterreinen, gebruik makend van Landsat-TM satellietbeelden. Deze grasbedekkingsgegevens dienen voor de initialisatie…
Publicatie

Emissie-inventarisaties en opties voor uitworpbeperking

Dit is het eindrapport van het project "Maatschappelijke oorzaken broeikaseffect: emissie-inventarisaties en opties voor uitworpbeperking", gefinancierd door het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale…
Publicatie