Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO EnergieTransitie en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

De SDE(++) is sinds 2008 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Sinds 2020 worden ook andere vormen van CO2-reductie  ondersteund. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van CO2-reductie via diverse technologieën bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie, DNV GL en Witteveen en Bos.

De adviezen zijn te vinden via deze link:

Publicaties SDE++ | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Marktconsultatie SDE++

Het proces om tot advisering te komen bevat een marktconsultatie. Jaarlijkse publiceert het PBL een conceptadvies op basis waarvan met  marktpartijen in gesprek gegaan wordt over de hoogte van de benodigde subsidie. Het conceptadvies en de marktconsultatie staan gepland voor het tweede kwartaal. Het eindadvies wordt geschreven na de marktconsultatie en verwerking van de laatste kosteninzichten. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de marktconsultatie voor het advies SDE++ 2022 georganiseerd gaat worden.

  • De projectleiding bij de SDE++ bij PBL valt onder de verantwoordelijkheid van Sander Lensink en Koen Schoots
  • Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE++ kunt u zich richten tot RVO.nl
  • Indien u vragen heeft voor het projectteam kunt u contact opnemen met: sde@pbl.nl