Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO EnergieTransitie en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2020. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie en DNV GL.

Verbreding naar SDE++

In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Voor het advies voor de SDE++ 2021 kijkt het PBL naar nieuwe opties om aan de regeling toe te voegen, terwijl het ook de in 2020 opengestelde opties blijft herijken naar de laatste marktontwikkelingen.

Marktconsultatie SDE++

Vanaf 7 mei 2020 is een conceptadvies per thema voorgelegd aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stelt PBL vervolgens het eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister van EZK besluit uiteindelijk rond het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE++-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Op 29 april is een online informatiebijeenkomst gehouden, de presentaties van PBL en EZK van deze bijeenkomst zijn hier te downloaden. Inmiddels is de termijn voor het indienen van reacties op de conceptadviezen verstreken.

U kunt de conceptadviezen vinden via deze link.