Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO en DNV, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Het ministerie van EZK heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2023.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

De adviezen zijn te vinden via deze link:

Publicaties SDE++ | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Marktconsultatie SDE++ en SCE 2023

De wijzigingsnotities voor de SCE en SDE++ worden tezamen met het eindadvies ter consultatie voorgelegd.
U kunt uw eventuele reactie schriftelijk indienen, door middel van het invullen van het consultatieformulier, tot uiterlijk 14 april 2022 en deze richten aan sde@pbl.nl.

Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 9 mei en 3 juni 2022 worden gehouden.

 

  • De projectleiding bij de SDE++ bij PBL valt onder de verantwoordelijkheid van Sander Lensink en Koen Schoots
  • Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE++ kunt u zich richten tot RVO.nl
  • Indien u vragen heeft voor het projectteam kunt u contact opnemen met: sde@pbl.nl