Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO EnergieTransitie en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2020. Het PBL heeft voor hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie en DNV GL.

Verbreding naar SDE++

In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Voor het advies voor de SDE++ 2021 kijkt het PBL naar nieuwe opties om aan de regeling toe te voegen, terwijl het ook de in 2020 opengestelde opties blijft herijken naar de laatste marktontwikkelingen.

Marktconsultatie SDE++

Vanaf 7 mei 2020 wordt een conceptadvies per thema voorgelegd aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stelt PBL vervolgens het eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister van EZK besluit uiteindelijk rond het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE++-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Op 29 april is een online informatiebijeenkomst gehouden, de presentaties van PBL en EZK van deze bijeenkomst zijn hier te downloaden.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op de conceptadviezen en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 mei 2020 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 juni en 3 juli worden gehouden.

U wordt verzocht uw reactie in te dienen middels een consultatieformulier, dat hier gedownload kan worden. Om de reacties mee te kunnen wegen in het Eindadvies dienen deze van onderbouwing in de vorm van verifieerbare informatie (getekende contracten, offertes, business cases) te worden voorzien. Deze informatie kan als aparte, genummerde bijlage(n) meegezonden worden.

De volgende themadagen zijn beschikbaar voor de marktconsultatiegesprekken:

 • Maandag 8 juni geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Dinsdag 9 juni chemische recycling van kunststoffen, biomassa verbranding en vergassing
 • Donderdag 11 juni zonne-energie
 • Vrijdag 12 juni CCS
 • maandag 15 juni waterstofproductie via elektrolyse
 • Dinsdag 16 juni biomassa vergisting, windenergie
 • woensdag 17 juni energie uit water
 • Donderdag 18 juni geothermie
 • Vrijdag 19 juni biomassa verbranding en vergassing
 • Maandag 22 juni zonne-energie
 • Dinsdag 23 juni windenergie, CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw (CCU)
 • Woensdag 24 juni restwarmte uit industrie of datacenters
 • Donderdag 25 juni warmtepompen
 • Vrijdag 26 juni algemeen
 • Maandag 29 juni geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Dinsdag 30 juni grootschalige elektrische boilers
 • Woensdag 1 juli etheenproductie uit biogene grondstoffen

Het betreft de volgende rapportages, die vanaf 7 mei 2020 te vinden zijn via de onderstaande links: