Het EU Klimaat- en energiebeleidspakket voor 2030: is het genoeg?

Op woensdag 22 januari heeft de Europese Commissie een nieuw klimaatdoel voor 2030 bekend gemaakt: reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 40% ten opzichte van 1990. Dit doel moet binnenlands gerealiseerd worden, dus exclusief mogelijke reducties die door de EU elders in de wereld worden gefinancierd. Volgens een PBL-studie zou de EU, wanneer ze naar economische draagkracht zou bijdragen aan de mondiale 2 graden doelstelling, echter een reductiedoel moeten hebben van 45 tot 47%. Dan zou de bijdrage adequaat zijn.

In het wetenschappelijke tijdschrift Climate Policy vergeleek het PBL onlangs verschillende opvattingen van eerlijke bijdragen aan het terugdringen van broeikasgassen. Er zijn natuurlijk veel opvattingen over wat eerlijk is. Voor OECD landen zou dit neerkomen op een reductiedoelstelling van 50% (met een forse bandbreedte) in 2030 (inclusief in het buitenland aangekochte reducties).

Zichtbare stimulering van innovatie is cruciaal om de kosten van het EU-klimaatbeleid te kunnen beperken. Complementaire doelen van broeikasgasreductie, energie-efficiëntie en schone innovatie kunnen tot de laagste kosten van een beleidspakket leiden.

In het voorjaar van 2014 zullen EU-leiders tot een definitieve EU-aanpak besluiten. Daarbij zullen ze letten op de bijdrage aan het mondiale klimaatprobleem en de Europese concurrentiepositie.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Luchtverontreiniging

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door Nederlandse emissies én door stoffen die in het buitenland zijn uitgestoten.

Meer over luchtverontreiniging