Vernieuwde Atlas van de Regio geeft nog meer inzicht in ruimtelijke knelpunten

Wie is de eigenaar van welke grond in Nederland? Hoe is gezondheid verdeeld over ons land? Waar staan ecologische systemen het meest onder druk? Deze informatie is zichtbaar in de vernieuwde Atlas van de Regio, hét hulpmiddel om ruimtelijke kansen en knelpunten te identificeren. In de atlas staan nu circa 150 verschillende kaartlagen die in een interactieve, digitale kaartviewer op elkaar te leggen en te vergelijken zijn. Het PBL publiceert de nieuwe kaarten vandaag.

In de nieuwe versie zijn twintig thematische kaartlagen toegevoegd en geactualiseerd. Eén van de updates betreft de kaart van het grondeigendom in Nederland, die relevante informatie biedt over economische verhoudingen bij debat over gebruik van schaarse grond, bijvoorbeeld voor extra woningbouw. Daarnaast zijn onder meer nieuwe kaarten toegevoegd over gezondheid, gemiddeld inkomen, woon-werkverkeer, klimaatbuffers, het watersysteem en de druk op het ecologische systeem. Met deze informatie kunnen beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers gebiedsgerichte plannen nu nog beter op samenhang onderzoeken en toetsen.

Kaart van grondeigendom in de Atlas van de Regio

Ga naar de kaart van grondeigendom

‘In één oogopslag geeft de Atlas van de Regio inzicht in verschillende kansen en knelpunten. Door klimaatverandering zijn thema’s als verdroging en overstromingsrisico relevanter geworden, net als kansen voor klimaatadaptatie van nieuwe woningbouwlocaties’, zegt Kersten Nabielek, ontwerper en onderzoeker bij het PBL, die ook het initiatief nam tot het ontwerp van de eerste Atlas in het najaar van 2020. ‘We zien dat de Atlas al veel wordt gebruikt. De toevoegingen maken de kaartlagen nog interessanter voor beleidsmakers.’

Kaart van het ecologisch systeem onder druk in de Atlas van de Regio

Ga naar de kaart van het ecologisch systeem onder druk

Kaarten voor het ruimtelijk onderzoek en debat

De Atlas van de Regio biedt betrouwbaar kaartmateriaal voor het debat dat het Rijk, de regio’s en maatschappelijke partners voeren over toekomstbestendige ruimtelijke afwegingen met betrekking tot duurzame verstedelijking, de energietransitie, beoogde natuurontwikkeling en fundamentele veranderingen in de landbouw. Zelf zet het PBL de Atlas van de Regio in bij de ontwikkeling van ruimtelijke scenario’s, waarmee beleidsmakers worden geadviseerd.

Atlas in ontwikkeling

De kaartlagen in de atlas zijn door het PBL geselecteerd en samengesteld. Daarbij is gebruikgemaakt van kaarten uit bestaande PBL-projecten, het Compendium voor de Leefomgeving en nieuwe bewerkingen van gegevens van het CBS en het Kadaster. Daarnaast zijn voor deze atlas uiteenlopende kaarten geselecteerd van de Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Klimaateffectatlas. De website van de Atlas van de Regio zal in de komende jaren in ontwikkeling blijven. Feedback en suggesties voor aanvullende kaartlagen zijn welkom.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte