Grotere veestapel riskant voor leefomgeving

08-09-2011 | Nieuwsbericht

Een grotere veestapel maakt de uitvoering van het mestbeleid moeilijker, vooral voor de varkenshouderij. Daarnaast kunnen de risico’s voor de leefomgeving, met inbegrip van de volksgezondheid, toenemen.

Daarom heeft de overheid een integrale visie nodig op de toekomst van de veehouderij om te kunnen beslissen over begrenzing van de veestapel na 2015.