Woningprijzen: bepalende factoren en actoren in krimpgebieden

03-04-2013 | Nieuwsbericht

In opdracht van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een overzichtspaper geschreven over de factoren en actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van woningprijzen in Nederland. Eén van de conclusies uit dit onderzoek is dat de woningmarkt geen nationale maar een regionale markt is.

Het belang en gewicht van alle factoren en actoren die van invloed zijn op de woningprijzen loopt regionaal uiteen, en kan zelfs lokaal flink verschillen. De uitkomsten hiervan zijn dan ook regionaal zeer verschillend. Een belangrijke factor hierbij is de spanning op de regionale woningmarkt, met andere woorden de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod aan woningen in een regio (van een bepaald type, in een bepaald type woonbuurt). Zo leidt in krimpgebieden, zoals Parkstad Limburg, waar de woningmarkt ontspannen is de demografische krimp tot een overaanbod van woningen (en mogelijk tot noodzaak van sloop) en heeft daarmee een prijsdrukkend effect (Van Dam, De Groot & Verwest 2006, 2007; Verwest, Buitelaar & Sorel 2008). Geconcludeerd wordt dat aangezien de regionale verschillen in toename of afname van het aantal huishoudens groter zullen worden (PBL 2011) ook de verschillen in woningprijzen hierdoor zullen toenemen.