Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

09-05-2014 | Nieuwsbericht

In deze publicatie geven PBL en Wageningen UR inzicht in het proces van evalueren en verkennen van natuurbeleid. Het rapport is vandaag aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en de provincies. Het PBL zal voor hen driejaarlijks het Natuurpact en de ontwikkelingen in het natuurbeleid evalueren.

De aanbieding vond plaats ter gelegenheid van de opdracht die PBL van deze partijen heeft gekregen. Daarbij is het belangrijk dat de methodiek die PBL gebruikt bij analyses en verkenningen op het gebied van biodiversiteit transparant is. De aangeboden publicatie is gemaakt om deze helderheid te geven.

Gaat het goed of slecht met biodiversiteit?

Wie het natuurnieuws volgt, leest elke dag goede én slechte berichten over een interessante plant, een bedreigd dier of een soortgroep. Wat is nu het totaalbeeld? En hoe komen we tot dat beeld? Het PBL staat voor de taak de politiek en de maatschappij daarover te informeren.

Omvangrijk proces

Het maken van een totaalbeeld op basis van meetnetten en waarnemingen is een omvangrijk proces, waarbij statistiek en ook rekenmodellen een belangrijke rol spelen. Daarbij worden keuzes gemaakt , op basis van (beleids)doelen, beschikbare data en de stand van wetenschappelijk kennis.

Kijkje in de keuken

In deze publicatie wordt uitgelegd welke methoden en indicatoren PBL gebruikt om biodiversiteit in beeld te brengen in verschillende soorten producten, zoals in beleidsevaluaties, in verkenningen en in het Compendium voor de Leefomgeving. Niet alleen de gemaakte keuzes voor indicatoren komen aan bod, maar ook de achterliggende zienswijzen die bepalen hoe mensen tegen natuur en biodiversiteit aankijken. Dit ‘kijkje in de keuken’ laat ook de bredere context van het werk zien, die niet waardenvrij is en voortdurend verandert.