Bevolkingskrimp straks bij één op de vier gemeenten

14-01-2015 | Nieuwsbericht

Decennialang hadden veruit de meeste Nederlandse gemeenten te maken met een bevolkingsgroei. Dat blijft ook de komende tijd zo in de Randstad en de grote steden. Bevolkingsgroei is echter niet overal meer vanzelfsprekend. In de komende 15 jaar neemt waarschijnlijk het aantal inwoners in één op de vier gemeenten noemenswaardig af (met meer dan 2,5 procent).

Deze infographic laat zien in welke gemeenten het inwonertal de komende 15 jaar blijf groeien en welke gemeenten te maken krijgen met een afname.

In het verleden groeide de bevolking, in de toekomst speelt bevolkingskrimp een grotere rol.
In het verleden groeide de bevolking, in de toekomst speelt bevolkingskrimp een grotere rol.

Uit de regionale bevolkingsprognose van het PBL en CBS blijkt dat in de afgelopen 15 jaar de meeste Nederlandse gemeenten te maken hadden met bevolkingsgroei. De grote uitschieters zijn vrijwel allemaal groeikernen, waaronder Almere en Houten. Ook de grote steden, zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag, kenden een forse bevolkingstoename. De groei in Rotterdam, de tweede grootste gemeente, bleef daar ver bij achter.

Grote steden blijven groeien

In de komende 15 jaar ziet het er naar uit dat het aantal inwoners in één op de vier gemeenten noemenswaardig afneemt, dat wil zeggen met meer dan 2,5 procent. Dit zijn niet alleen de bekende krimpgemeenten in het diepe zuiden en uiterste noorden, maar ook meer gemeenten in het binnenland en in het Groene Hart. De grote steden blijven groeien: Amsterdam blijft de grootste gemeente en Rotterdam de op een na grootste. De sterkste groei is te zien in Utrecht en Almere. Ook enkele kleinere gemeenten groeien flink, zoals Rijswijk.

Of de bevolking blijft groeien of afneemt is o.a. van belang voor het voorzieningenniveau in de gemeente. Dat wil zeggen het aantal winkels, scholen, e.d. dat nodig is. Om een inschatting te maken van het aantal woningen dat nodig is, wordt gekeken naar de groei of afname van het aantal huishoudens.