Vestigingspatronen van immigranten in Nederland wijzigen

Immigranten vestigen zich na binnenkomst in Nederland vooral in de grote steden. Ook gemeenten rondom de grote steden zijn populaire vestigingsplekken. Er kwamen altijd maar weinig migranten in plattelandsgemeenten terecht, maar de laatste jaren is dit veranderd. Dit blijkt uit onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van cijfers tussen 2012 en 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het verleden trokken immigranten amper naar plattelandsgemeenten, maar de laatste jaren gebeurt dat steeds vaker. Dit betreft met name kleinere gemeenten in de Randstad, Noord-Brabant en Limburg. Veel immigranten zijn werkzaam in de landbouw, tuinbouw, logistiek of bouw, zoals in Westland, Zeewolde en Roosendaal. Immigranten uit asiellanden komen vrij vaak terecht in gemeenten met een (groot) asielzoekerscentrum, zoals Westerwolde en Cranendonck.

Immigranten komen vooral uit arbeidsmigratielanden

Tussen 2012 en 2019 is de immigratie sterk toegenomen van circa 160.000 naar circa 270.000 per jaar, in het bijzonder uit landen waar veel arbeidsmigranten vandaan komen: de Europese Unie en landen gelegen in Oost-Aziƫ en Amerika. De migratie uit asiellanden fluctureert jaarlijks sterk.

Overige vestigingsvoorkeuren

Ook de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) ontvangen nog altijd veel nieuwkomers. Zij hebben hier meer kans op een baan en de opleidingsmogelijkheden zijn groter. Bovendien wonen er vaak al mensen met dezelfde migratieachtergrond, die kunnen helpen bij praktische zaken, zoals het vinden van woonruimte. Ook hebben de grote steden veel sociale en culturele instellingen die erop zijn gericht immigranten te helpen en te informeren. Immigranten trekken ook vaak naar andere grote steden; provinciehoofdsteden en/of universiteitssteden. Hier vestigen zich met name immigranten afkomstig uit West Europa en landen gelegen in Oost-Aziƫ en Amerika.

Daarnaast vestigen veel immigranten zich in groeigemeenten, zoals Almere en Haarlemmermeer. Dit is het gevolg van grootschalige woningbouw in deze randgemeenten die leidde tot vertrek uit de grote gemeenten van bepaalde groepen migranten en die nu aantrekkingskracht uitoefenen op recente immigranten.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Bevolking

Niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de bevolking wijzigt door vergrijzing en migratie.

 

Meer over bevolking