Nederland voldoet aan de Kyoto-verplichting uitstoot broeikasgassen

Nederland komt zijn verplichting om in het kader van het Kyoto Protocol de uitstoot van broeikasgassen te reduceren na. De totale uitstoot van broeikasgassen kwam in de periode 2008-2012 volgens de nog voorlopige cijfers van het CBS uit op 999 miljoen ton CO2-equivalenten. Uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit blijkt dat de Nederlandse overheid meer dan voldoende emissierechten beschikbaar heeft om deze uitstoot te vereffenen.

Kyoto Protocol: uitstoot reduceren met 6%

Met de ondertekening van het Kyoto Protocol heeft Nederland zich vastgelegd om in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6% te reduceren ten opzichte van het Kyoto-basisjaar (een optelling van de CO2-equivalenten van koolstofdioxide, lachgas en methaan in 1990 en die van de fluorhoudende gassen in 1995). Deze verplichting komt overeen met een maximale uitstoot van 1.001 miljoen ton CO2-equivalenten voor deze periode. Extra uitstoot boven deze emissieruimte was toegestaan als deze vereffend zou worden door de aankoop van emissierechten van andere landen of uit buitenlandse projecten waarmee de uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd. Voor nakoming van de Kyoto-verplichting moeten namelijk evenveel emissierechten worden ingeleverd als de totale uitstoot in de periode 2008-2012.

Meer dan voldoende emissierechten voor bedrijven en overheid

De Nederlandse emissieruimte is verdeeld over bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen en sectoren die dat niet doen (niet-ETS). ETS-bedrijven, veelal grote industriƫle bedrijven en elektriciteitscentrales, waren zelf verantwoordelijk om voldoende emissierechten in te leveren. Uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit blijkt dat ETS-bedrijven voldoende emissierechten hebben ingeleverd. Zij hebben zelfs meer emissierechten ontvangen dan zij uiteindelijk in de periode 2008-2012 nodig hadden om hun uitstoot te vereffenen.

Voor de niet-ETS-sectoren, onder andere transport, landbouw, woningen en kleinere bedrijven, is de overheid verantwoordelijk. Die heeft beleid gevoerd om de uitstoot te verminderen en om buitenlandse rechten aan te kopen. De uitstoot in de niet-ETS-sectoren was echter hoger dan de toebedeelde emissieruimte. Om dit tekort te vereffenen heeft de overheid meer dan voldoende emissierechten aangekocht van andere landen en uit buitenlandse projecten. Daarmee kan de Nederlandse overheid voldoende emissierechten inleveren om de Kyoto-verplichting na te komen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Fiscale vergroening

Belastingen voor het verminderen van milieuschade door het corrigeren van marktverhoudingen.

Meer over fiscale vergroening