Deelauto komt vaak in de plaats van extra auto

Nederland telt naar schatting 90.000 autodelers. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bijna een derde van deze autodelers de eigen auto wegdoet of geen (extra) auto aanschaft. In het laatste geval komt de deelauto vaak in de plaats van een tweede of derde auto. Ook rijden autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers dan vóórdat zij een auto deelden. De CO2-uitstoot door autogebruik en -bezit is bij de autodelers met 8 tot 13 procent* procent gedaald.

Het PBL onderzocht wat de mobiliteits- en milieueffecten zijn van autodelen. De resultaten van de notitie ‘Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2 uitstoot’ presenteert het planbureau op 3 juni op een symposium over autodelen in Utrecht, georganiseerd door door ShareNL en de Stichting Natuur & Milieu.

Autodelers rijden minder kilometers

Voordat zij een auto deelden, hadden autodelers gemiddeld ongeveer 1 auto per huishouden; sinds het autodelen is dat gedaald naar 0,7 auto per huishouden. Ook zijn ze minder gaan rijden: vóór het autodelen reden zij gemiddeld 9.100 kilometer per jaar, erna is dat gedaald naar ongeveer 7.500 kilometer per jaar (een daling van 15 tot 20 procent).

Sommige autodelers rijden meer dan voorheen: zij nemen nu vaker de auto in plaats van de fiets of het openbaar vervoer. Anderen rijden minder omdat ze nu geen eigen auto (of geen tweede of derde auto) meer hebben; zij zijn daardoor selectiever in hun autogebruik, ook bij hun ‘eigen’ eerste auto.

CO2-uitstoot daalt door autodelen

De door mobiliteit veroorzaakte CO2-uitstoot is bij de autodelers met 8 tot 13 procent* procent gedaald. Voor een deel komt dit doordat ze minder kilometers rijden; voor een deel doordat zij minder auto’s bezitten. Bij de productie en sloop van auto’s komt immers ook CO2 vrij.

Energieakkoord: meer deelatuto’s

In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties – waaronder overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en financiële instellingen – het Energieakkoord voor duurzame groei (ook wel bekend als het SER-akkoord voor duurzame groei). Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Voor de sector verkeer en vervoer zijn in het Energieakkoord afspraken gemaakt die onder andere moeten bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Een van de maatregelen is een opschaling van het autodelen van momenteel ruim 10.000 naar 100.000 deelauto’s in 2020. Er was echter niet veel bekend over de mobiliteits- en milieueffecten van autodelen. Daarom heeft het PBL onderzoek hiernaar gedaan.

Opzet onderzoek

Het PBL heeft TNS-NIPO een enquête laten uitvoeren onder een representatieve steekgroep autodelers: personen die een auto huren van een particulier via organisaties als Snappcar of Mywheels of die een deelauto gebruiken van organisaties zoals Greenwheels of Car2Go. Nederland telt naar schatting 90.000 van dergelijke formele autodelers, ongeveer 1 procent van de rijbewijsbezitters. Mensen die een auto delen met bijvoorbeeld buren of familieleden zijn niet in het onderzoek meegenomen.

*Per abuis is bij de eerste berekening van de CO2 uitstoot door autodelers, veroorzaakt door autogebruik en –bezit, aanvankelijk een berekeningsfout gemaakt. Uit de eerste berekening bleek dat de CO2 uitstoot door autogebruik en autobezit bij de autodelers was gedaald met 12 tot 14 procent. Dit moet zijn: 8 tot 13 procent. Het percentage is aangepast in de tekst op deze website. Deze berekeningsfout is ontstaan doordat alle mensen met een deelauto even zwaar zijn gewogen, terwijl sommigen de auto vaker gebruiken dan anderen.

 

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Mobiliteit

Onderzoek naar functioneren en effecten van mobiliteit in Nederland.

Meer over mobiliteit