Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2 uitstoot

Nederland telt naar schatting 90.000 autodelers. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bijna een derde van deze autodelers de eigen auto wegdoet of geen (extra) auto aanschaft. In het laatste geval komt de deelauto vaak in de plaats van een tweede of derde auto. Ook rijden autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers dan vóórdat zij een auto deelden. De CO2-uitstoot door autogebruik en -bezit is bij de autodelers met 8 tot 13 procent* gedaald.

Het PBL onderzocht wat de mobiliteits- en milieueffecten zijn van autodelen en heeft TNS-NIPO een enquête laten uitvoeren onder een representatieve steekgroep autodelers; personen die een auto huren van een particulier via organisaties als Snappcar of Mywheels of die een deelauto gebruiken van organisaties zoals Greenwheels of Car2Go. Nederland telt naar schatting 90.000 van dergelijke formele autodelers, ongeveer 1 procent van de mensen in Nederland met een rijbewijs. Mensen die een auto delen met bijvoorbeeld buren of familieleden zijn niet in het onderzoek meegenomen.

*Per abuis is bij de eerste berekening van de CO2 uitstoot door autodelers, veroorzaakt door autogebruik en –bezit, aanvankelijk een berekeningsfout gemaakt. Uit de eerste berekening bleek dat de CO2 uitstoot door autogebruik en autobezit bij de autodelers was gedaald met 12 tot 14 procent. Dit moet zijn: 8 tot 13 procent. Het percentage is aangepast in de tekst op deze website. Deze berekeningsfout is ontstaan doordat alle mensen met een deelauto even zwaar zijn gewogen, terwijl sommigen de auto vaker gebruiken dan anderen.  

Auteurs

Hans Nijland, Jordy van Meerkerk en Anco Hoen

Kenmerken

Publicatietitel
Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2 uitstoot
Publicatiedatum
3 juni 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1789