Publicaties

62 publicaties in het onderwerp 'Circulaire economie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021

Deze eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2021) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het kabinet, dat streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De ICER zal...

Circulair materiaalgebruik in Nederland

De ‘Circular Material Use Rate’ (CMUR) of ‘indicator voor circulair materiaalgebruik’ in het Nederlands, geeft aan hoe groot het aandeel van secundair materiaalgebruik is in Nederland: hoeveel materialen worden opnieuw in de economie ingezet in vergelijking met het totale...

Werkprogramma monitoring en sturing CE 2020

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Het kabinet heeft het PBL verzocht om op te treden als rekenmeester van de transitie naar een circulaire...

Doelstelling circulaire economie 2030

Het is de ambitie van het kabinet om het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030 te halveren. Deze policy brief schetst voorstellen om deze doelstelling concreter en meetbaar te maken. Om richting een circulaire economie te sturen zijn echter meerdere doelen...

Meten om te weten

Het meten van de transitie naar een circulaire economie liep als een rode draad door de  bijeenkomst van de Kenniscommunity Circulaire Economie van het Veluweberaad, begin juli 2019. Zowel het Rijk als decentrale overheden timmeren aan de weg, zoveel werd duidelijk, maar hoe...

Maatschappelijk draagvlak voor transitiebeleid

In lijn met de klimaatafspraken van Parijs streeft de Nederlandse regering naar een reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Daarnaast lanceerde de regering in 2016 het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Om beide ambities te kunnen realiseren is een...

Pagina's