Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Circulaire economie

Publicaties over Circulaire economie

Rapport
29-05-2019

In lijn met de klimaatafspraken van Parijs streeft de Nederlandse regering naar een reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030....lees meer

Rapport
23-01-2019

PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart...lees meer

Rapport
11-01-2019

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen...lees meer

Rapport
01-10-2018

Deze studie analyseert de belemmeringen voor eco-innovaties in Nederland. Eco-innovaties kunnen alleen succesvol worden als aan meerdere...lees meer

Rapport
09-05-2018

Deze notitie betoogt dat het belangrijk is dat de beleidsuitvoering van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en van de transitieagenda’s,...lees meer

Rapport
20-04-2018

Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig...lees meer

Artikel
19-01-2018

Bent u daar ook zo benieuwd naar? Het gezamenlijke onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal HaskoningDHV en Millennials.ai...lees meer

Rapport
15-01-2018

Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie Nederland circulair in 2050 schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie naar de circulaire...lees meer

Overige Publicatie
27-11-2017

Op verzoek van de informateur inventariseerde het PBL in april 2017 de beleidsopties voor de overgang naar een circulaire economie.

lees meer
Rapport
17-11-2017

Deze studie verkent de mogelijkheden voor het heffen van belastingen op grondstoffen en materialen, en sluit aan bij de discussie over een...lees meer