Publicaties

326 publicaties in het onderwerp 'Landbouw'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Kan ons voedsel duurzamer worden?

Op de themasite ‘Kan ons voedsel duurzamer worden?’ zijn conclusies uit de PBL-studie Dagelijkse kost interactief en met illustraties verbeeld. De lezer kan zelf bekijken hoe hij de voedselconsumptievoetafdruk kan veranderen en wat de voor- en nadelen van zijn keuzes zijn.

Effecten ontwerp Klimaatakkoord

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten van het ontwerp Klimaatakkoord op de emissie van broeikasgassen en de...

Pagina's