Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Middeninkomens op de woningmarkt: ruimte op een krap speelveld

Middeninkomens hebben beperkt toegang tot de sociale huursector, maar verdienen ook niet altijd genoeg om een vrijehuursectorwoning te betalen.

Wonen doet iedereen, wonen moet iedereen. Dat maakt de kennisvragen over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving bijzonder beleidsrelevant. Het PBL doet langs drie sporen onderzoek naar de woningmarkt en besteedt daarbij aandacht aan de discrepantie tussen de omvang en aard van de regionale vraag naar woningen en woonomgevingen, allerlei duurzaamheidsvraagstukken die aan het wonen zijn gekoppeld - wonen neemt niet alleen (schaarse) ruimte in, maar heeft het ook gevolgen voor het energiegebruik  en daarmee voor de natuur en het milieu -, en de betaalbaarheid van het wonen voor zowel huurders als eigenaren-bewoners.

Feiten en cijfers

Implementatietempo van gasvrij maken van alle bestaande woningen

Een gasvrije gebouwde omgeving in 2050 betekent dat er 6 miljoen woningen moeten worden...

Scheefwoners naar huidige, mogelijke en markthuur, 2014

Inkomensgroepen naar betaalruimte in huursector, 2014

Deze infographic laat zien dat de realiseerbare woningbouwopgave – in zowel het hoge als lage...