Aanpassen EU-bestuur voor een duurzamere toekomst

Publicatie

Dit rapport benoemt een aantal interne en externe bestuurlijke vraagstukken van de Europese Unie (EU) die van belang zijn voor het vermogen van de EU om de EU en de rest van de wereld op een duurzamer ontwikkelingspad te krijgen. Met behulp van een aantal mogelijke scenario's voor de EU, laat dit rapport zien dat de uitkomsten daarvan afhankelijk zijn van hoe het Europese integratie proces verder verloopt en het internationale systeem zich verder zal ontwikkelen.

Milieu- en duurzame ontwikkelingsagenda

Meningen over de gewenste bestuurlijke ontwikkelingen in de EU met betrekking tot de milieu- en duurzame ontwikkelingsagenda in Europa zijn nauw verbonden met de uitkomsten van fundamentele debatten over samenwerking binnen de EU. Dit rapport benoemt een aantal EU-interne en externe bestuurlijke vraagstukken die van belang zijn voor het vermogen van de EU om de EU en de rest van de wereld op een duurzamer ontwikkelingspad te krijgen.

De analyse richt zich op drie beleidsterreinen: klimaatverandering en energie, landgebruik en biodiversiteit en transport. Op deze onderwerpen zijn duurzame ontwikkelingsvisies en routes om deze te bereiken geïdentificeerd in de studie 'Getting into the right lane for 2050', gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Stockholm Resilience Centre (SRC). Dit achtergrondrapport draagt bij aan deze studie door een aantal bestuurlijke vraagstukken uit te werken die van belang zijn voor de nieuwe Europese Commissie om de visies te kunnen realiseren. Het geeft daarbij een aantal mogelijke richtingen aan voor beleid.

Meer informatie

Auteurs

Schaik L van , Kok M , Petersen A

Kenmerken

Publicatietitel
Aanpassen EU-bestuur voor een duurzamere toekomst
Publicatiedatum
12 november 2009
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
180