Aanpassing aan extreem weer: het identificeren van verschillende maatschappelijke perspectieven in Nederland

De intensiteit en het vóórkomen van extreme weersomstandigheden zullen naar verwachting veranderen door klimaatverandering. Deze verandering noopt tot adaptieve responsen op extreme gebeurtenissen, waarbij ten behoeve van robuustheid rekening dient te worden gehouden met verschillende maatschappelijke perspectieven. In dit artikel exploreren wij de perspectieven van verschillende maatschappelijke actoren in Nederland op extreme weergebeurtenissen en op manieren om ons aan te passen aan deze gebeurtenissen.

Dit artikel is gebaseerd op 41 interviews waarbij we gebruik hebben gemaakt van de zogenaamde ‘repertory grid technique’. De resultaten zijn geanalyseerd op de volgende aspecten: (a) de perspectieven die stakeholders het belangrijkst vinden voor aanpassing aan exterme weersomstandigheden; (b) de determinanten van de verschillen in perspectieven.

We stuitten op zes verschillende perspectieven, die elk prioriteit geven aan verschillende adaptatieacties. Het genereren van robuuste adaptieve responsen die de verschillende perspectieven insluiten, is dan ook geen eenvoudige zaak en zal waarschijnlijk resulteren in een ‘win-lose’ situatie.

Verder waren de verschillen in perspectieven niet nauw verwant aan de verschillende sectoren waartoe de geïnterviewden behoorden. Zo kan de traditionele benadering van het betrekken van verschillende sectoren om aanpassingsmaatregelen te bespreken en te genereren, te beperkend zijn en dient deze aangevuld te worden door het betrekken van actoren met verschillende perspectieven. De mate waarin men verontrust is en de mate waarin men beschikt over informatie, beïnvloeden de prioriteiten voor aanpassing aan extreme weersomstandigheden. Deelname aan informatieve evenementen leidt niet altijd tot in de gevoelde noodzaak zich voor te bereiden op extreme gebeurtenissen, iets waarmee in adaptatiecommunicatie rekening dient te worden gehouden.

Auteurs

E. Vasileiadou (VU), M. Hisschemöller (VU), A.C. Petersen (PBL/VU), W. Hazeleger (KNMI/WUR), C. Betgen (VU), I. de Hoog (VU) en E. Min (KNMI)

Kenmerken

Publicatietitel
Aanpassing aan extreem weer: het identificeren van verschillende maatschappelijke perspectieven in Nederland
Publicatiedatum
7 mei 2013
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Regional Environmental Change
Productnummer
1144