Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Mobiliteit

Rapport | 05-06-2019

Dit rapport beschrijft de achtergronden van de methodiek bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector mobiliteit (exclusief internationale luchtvaart en zeescheepvaart). De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde instrumenten en maatregelen voor de sector mobiliteit om de emissie van broeikasgassen uit die sector terug te dringen.

Het achtergronddocument gaat in op de methodiek, de gehanteerde achterliggende gegevens, aannames en kengetallen voor de effectanalyse alsook de onderbouwing voor de bandbreedte(s) van de geraamde emissiereductie(s). Het achtergronddocument is een toelichting bij hoofdstuk 8 'Mobiliteit' van het PBL-rapport 'Effecten ontwerp klimaatakkoord' en beschrijft welke beleidsvarianten zijn doorgerekend met de bijbehorende onzekerheid.

Auteur(s)Hans Nijland, Gerben Geilenkirchen, Hans Hilbers, Jordy van Meerkerk, Michel Traa
Publicatiedatum05-06-2019
Pagina's52